خانه برچسب‌ها پیامک کوچه بازاری و پشت خاوری

برچسب: پیامک کوچه بازاری و پشت خاوری

پیامک کوچه بازاری و پشت خاوری

وای اگر از پس امروز بود فردایی • • • • • هر که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست • • • • عاشق بی انتظار مادر • • • • • به حرمت اشک مادر توبه کردم • • • • • بوق نزن شاگردم خوابه • • • • بی تو هرگز ، با تو عمراً • • • • • رادیات عشق من از بهر تو آمد به جوش گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم • • • • • نه من عاشق...

مطالب جدید

مطالب تصادفی