خانه برچسب‌ها داستان کوتاه عکاسی خدا

برچسب: داستان کوتاه عکاسی خدا

داستان کوتاه مهر

ساعت گمشده روزی کشاورزی متوجّه شد ساعتش را در انبار علوفه گم کرده است. ساعتی معمولی امّا با خاطره ای از گذشته و ارزشی عاطفی بود. بعد از آن که در میان علوفه بسیار جستجو کرد و آن را نیافت از گروهی کودکان که در بیرون انبار مشغول بازی بودند مدد خواست...

مطالب جدید

مطالب تصادفی