پیامک فاز سنگین آذر

0
1,125 مشاهده

اس ام اس فاز سنگین و تیکه دار آذر 92

 

بزرگترین پشیمانی ام ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند !

.

اس ام اس جدید

.

مـــ ــن را بـبـیـــــــن …!

هـمـچـنـــان ایستــــــــاده اَم …

کســـی کــــه فـکــــــر مـی کــــــردی ,

مـی شکنـــــــد بــــــی تــــــــو …

مــی شکـــــند امثالـــ ــی مثـــــــل ” تـــ ـــــو را ” …!

.

اس ام اس جدید

.

واسه همه وقت داشتی به جز منی که واسه هیچکس به جز تو وقت نداشتم …

.

اس ام اس جدید

.

سکوت می کنم و او فکر میکند بازی را برده ولی هرگز نمی فهمد با هر کسی رقابت نمی کنم !

.

اس ام اس جدید

.

آی تویی که عاشقش شدی ، استخوان هایت را محکم ببند

همین روزها بهت میگوید دیگر نمی خواهمت و این محکم کاری اینجا به کارت می آید !

.

اس ام اس جدید

.

مهلت بده میروم ، فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم !

.

اس ام اس جدید

.

تک پرم نماندی ، خیالی نیست …

دیگری پرپرت میکند !

.

اس ام اس جدید

.

ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻴﻜﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﺭﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ ،

احساست حس میکنه ،

ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ ،

ﻣﻨﻈﻮﺭﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ ؛

ﺑﺘﺮﺱ !

ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺑﺰﻧﻪ …

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید