جملات جدید فلسفی ، پیامک های حکیمانه

0
266

خوشبختی به سراغ کسانی میرود که به خودشان فرصت اندیشیدن به بدبختی را نمی دهند . . .

اگر می خواهید بدترین نوع پشیمانی عمرتان را تجربه کنید ، وقتی عصبانی هستید صحبت کنید !

برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید . . .

از مرگ نترسید !
از این بترسید که وقتی زنده اید ، چیزی درون شما بمیرد به نام ” انسانیت ”

به درخت نگاه کن . . .
قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند ، ریشه هایش تاریکی را لمس کرده . . .
گاه برای رسین به نور،باید از تاریکی ها گذر کرد . . .

کسانیکه قدر دستان نوازشگر را ندانند ، عاقبت پاهای لگد کوب را می بوسند . . .

ناشنوا باش وقتی همه !
از محال بـودن آرزوهایت سخن می گویند . . .

درختان به من آموختند :
پایبندی هرکس به اندازه ی ریشه ی اوست ، به هر درختی نمی توان تکیه کرد !

جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .

از طوفان که درآمدی دیگر همان آدمی نخواهی بود که به طوفان پا نهادی . معنی طـــوفــــان همین است .

از صدای گذر آب چنان می فهمم
تندتر از آب روان عمر گران می گذرد
زندگی را نفسی است ارزش غم خوردن نیست
آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست . . .

آنگاه که غرور کسی را له می کنی
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوشت را می بندی
تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری
می خواهم بدانم
دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای خوشبختی خودت دعا کنی ؟

هستند انسانهایی که از هزاران حرف شما هیچیک را نمی فهمند و هستند کسانی که  بی آنکه کلمه ای بگویید درکتان خواهند کرد . . .

بدترین مسئله در مورد یک کره خر این است که خواهی نخواهی روزی خر  می شود !
اما تو که انسانی !
پس سرنوشتت بدست خود توست . . .

هر چه بیشتر به مردم خدمت کنید ، بزرگ‌تر خواهید بود !
زیرا بزرگی در خدمت کردن است !
کسی که خود را بزرگ می پندارد ، پست و کوچک خواهد شد !
اما کسی که فروتن باشد ، بزرگ و سربلند خواهد گشت . . .
( از سخنان حضرت عیسی مسیح )

بهترین راه نابودی دشمن این است که او را تبدیل به یک دوست کنیم . . .
( آبراهام لینکولن )

باید دنبال شادى ها گشت ، غمها خودشان ما را پیدا مى کنند !
( نیچه )

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم و متوجه شده ام هرچه بیشتر پشتکار و تلاش کنم ، بیشتر شانس می آورم .
( استفان لیکاک )

به یاد داشته باش :
میزان انسانیت یک فرد از نحوه برخورد او با دیگرانی که برای وی هیچ کاری نکرده اند، مشخص می شود . . .
( آن لندرز )

عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا . . .
( ویلیام شکسپیر )

هنگامی که کودکی پنج ساله بودم مادرم همیشه به من می‌ گفت :
“ شاد بودن کلید خوشبختی در زندگی است . ”
وقتی بزرگتر شدم و به مدرسه رفتم معلم‌ هایم از ما می‌ پرسیدند زمانی که بزرگ شدید چه کاری را انجام خواهید داد ؟
و من پاسخ می‌ دادم : “ می‌خواهم شاد باشم . ”
آن‌ ها به من می‌ گفتند تو درس را درست متوجه نمی‌ شوی ( خِنگی ! ) و من هم به آن‌ ها می‌گفتم :
“ شما هم زندگی را نمی‌ فهمید . . . ”
( جان لنون )

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید