توقعات ساده‌ی خانوم های کم توقع !!

0
1,147 مشاهده


کی گفته خانوما پر توقعن!!!!!!؟


یک شوهر با قیافه معمولی

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

 … یک حلقه ساده

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

    … یک مجلس عروسی ساده و کم خرج

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

… یک ماه عسل ساده

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

… بچه هایی دوست داشتنی

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

بقیه در ادامه مطلب…

  … شوهری که مرد خانواده است

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

… و در عین حال سخت هم کار میکنه

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

    … یک ماشین کوچک و ارزان برای خرید کردن

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

… یک ماشین دیگه برای رساندن بچه ها به مدرسه

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

مقداری کیف برای مهمانی

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

… کفش هایی برای مناسبتهای مختلف

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

… تعدادی لباس و لوازم زیبا

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

   … مقداری لوازم آرایشی و زیبایی

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

  … سالی چند بار مسافرت خارج از کشور

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

… تعداد بیشتر مسافرتهای داخل کشور

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

… کادوهای ناگهانی

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

… و در آخر مقدارکمی تضمین مالی برای حفظ زندگی

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

 فقط همین…

 

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید