اس ام اس عاشقانه و غریبانه

0
293

چقدر غریب

هیچکس انگار هوای هیچکس را نمیکند

یخ کرده زمین از بی هوایی
گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را

لطفا نگوید کسی

دوستم داشته باش

این یک قلم جنس را نداریم

تمام شد

من تعطیلم

زندگیم شده سریال

امروز خودشو می بینم فردا تکرارشو
خدایا مرا چه طعمی آفریدی

که همه از من زود سیر می شوند
تمام آرزوی امشب من

ندیدن فرداست

این روزها پارو را رها کرده ام

و دراز شده ام کف قایقی معلق که

به هیچ کجا نمی رود

لحظاتی هست که

هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند

و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داریحس رنگ زرد چراغ راهنمایی رانندگی رو دارم که

هیچکی بهش تـــــوجـــــه نمی کنه
حس پرنده ای رو دارم که

از قفس آزاد شده اما پرواز از یادش رفته

برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان ندارم

منِ خسته با یک نخ سیگار و چند پک عمیق

هر روز به گذشته سفر می کنم

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید