اس ام اس به سلامتی

0
378

به سلامتی کسی که به نبودش عادت کردم ولی دلم بودنشو میخواد !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

سلامتی اونی که همیشه یا بیرون کلاس بود یا تو دفتر مدرسه فقط به عشق اینکه خنده رو لب دوستاش بنشونه

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

به سلامتیه اونی که وقتی فهمید اشکاش برای کسی ارزش نداره ، دردشو پشت لبخندش پنهون کرد !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

امتحان آیین نامه داشتم ؛ سرهنگ پرسید : “دور زدن” کجا ممنوعه ؟ گفتم تو عالم رفاقت …

لبخند زد و گفت پیاده شو قبولی !

سلامتی هر چی بامرامه …

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

به سلامتی اونی که دیروز جونشو داد تا من امروز به فردام فکر کنم …

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

سلامتیه اونایی که عشق براشون دلگرمیه نه سرگرمی …

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

به سلامتیِ سکوت که بعضیارو همین سکوت آروم میکنه و بعضیارو هم آتیش میزنه !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﯾﺒﺮﺷﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮﻧﻮ می لرزونه …

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

بقیه در ادامه مطلب …

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﮐﺘﮏ ﺯﺩﻥ ﺩﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎﺩﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺑﻪ سلامتی ﻫﻤﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩﯾﺎ …

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

وقتی تک باشی حتی از شاهم سر تری …

به سلامتی همه اونایی که واسمون همیشه تکن !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

به سلامتی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻡ ﺯﺍﺭ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩﻧﺪ !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

سلامتی همه ی آدمهایی که تنهان اما ته دلشون همیشه میگن بازم عیب نداره خدارو که داریم …

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

سلامتی اونی که با یه اشاره ، دلتو شارژ کنه نه سیم کارتتو …

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺭﻓﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺳﻮﺩﻱ ﺑﺮﺍﺵ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﺧﺒﺮﻱ ﺍﺯﺵ ﻧﻴﺴﺖ !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

به سلامتی زمان که وفاداری را ثابت میکنه نه زبان !

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید